Certifikáty

EN ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
OHSAS 18001:2007

EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007

Výpis zo zoznamu
hospodárskych
subjektov


Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov 1 Výpis zo zoznamu hospodárskych subjektov 2

Potvrdenie o neuložení
zákazu účasti vo
verejnom obstarávaní

Potvrdenie o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní

Osvedčenie
Cech strechárov 2011


Osvedčenie - Cech strechárov 2011

Tepelnoizolačné
systémy BAUMIT


Tepelnoizolačné systémy BAUMIT Tepelnoizolačné systémy BAUMIT Tepelnoizolačné systémy BAUMIT

Osvedčenie
IVARTRIO


Osvedčenie IVARTRIO Osvedčenie IVARTRIO

Oprávnenie na výrobu
elektrických zariadení


Oprávnenie na výrobu elektrických zariadení

Komínové systémy
SCHIEDEL


Komínové systémy SCHIEDEL

Oprávnenie na montáž,
opravu a údržbu
elektrických zariadení

Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu el. zariadení

Čestné uznanie
MVVP SR
1998,2005,2010

Čestné uznanie MVVP SR z 1998 Čestné uznanie MVRR SR z 2005 Čestné uznanie MVRR SR z 2010

Ďakovné listy
obce Vaďovce
2010,2011,2012

Ďakovný list obce Vaďovce 2010 Ďakovný list obce Vaďovce 2011 Ďakovný list obce Vaďovce 2012

Diplomy
Kolkárska liga


Diplomy - Kolkárska liga Diplomy - Kolkárska liga