Fotogaléria

Sídlo firmy + Betonárka + Sponzoring motocyklov


Dokončené stavby 1993-2006


bytová výstavba - 7 b.j. Lúka


bytová výstavba - 8 b.j. Považany


bytová výstavba - 8 b.j. Potvorice


bytová výstavba - 8 b.j. Hrádok


bytová výstavba - 8 b.j. Kálnica


bytová výstavba - 8 b.j. Horná Streda


bytová výstavba - 8 b.j. Horná Streda 2


bytová výstavba - 8 b.j. Vaďovce C


bytová výstavba - 8 b.j. Vaďovce B


bytová výstavba - 7 b.j. Vaďovce A


rekonštrukcia - Farský úrad Vaďovce


fasáda a zateplenie obecného úradu a domu kultúry Vaďovce


fasáda a zateplenie základnej školy Stará Turá


výstavba priemyselnej haly Dolné Sŕnie


bytová výstavba - Hrašné A,B,C,D,E,F


výstavba parkoviska A.Trajana Pieštany


nadstavba MŠ - 7 b.j. Potvoriceparkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie pre bytové domy Piešťany - Bodoňa - III.etapa


prestavba a prístavba Domu smútku v obci Moravské Lieskové