O nás

STAVOKOMPLET, spoločnosť s r.o. bola založená v Starej Turej, dňa 13.10.1993.

Predchodcom spoločnosti bola firma Jozef & Pavol Bachár, združenie podnikateľov, ktorá
pôsobila na stavebnom trhu a poskytovala služby súvisiace so stavebnými prácami
všetkého druhu od roku 1989.

Spoločnosť v súčastnosti reprezentuje stavebnú firmu poskytujúcu komplexné služby
spojené s výstavbou bytových a nebytových stavieb, realizáciu technickej vybavenosti
vrátane služieb autodopravy a centrálnej betonárky. V poslednom desaťročí sa
zamerala aj na rekonštrukcie povrchu chodníkov a lokálne opravy poškodených častí
na mestských komunikáciách liatym asfaltom.

V súčastnosti firma spolupracuje s dodávateľmi z takmer celého územia Slovenska.
Odberatelia sú určení najmä regiónom podjavorinského kraja od Trenčína po Trnavu, avšak
vyskytli sa i realizácie prác vo vzdialenejších regiónoch. Prevažná časť odberateľov
pochádza z miestnej samosprávy (mestá a obce) a z miestnej štátnej správy.
Zvyšok klientely tvoria individuálni odberatelia (fyzické a právnické osoby).

Od roku 2005 sme držiteľmi certifikátu EN ISO 9001:2008 pre nasledovné činnosti:
realizácia stavieb a ich zmien, cestná nákladná doprava a asfaltérske práce.

Jozef a Pavol Bachár, konatelia.