Služby

Doteraz zrealizované stavby:

1. STAVEBNÁ ČINNOSŤ:
- práce maliarske, zámočnícke, murárske, obkladačské
vodoinštalatérske, tesárske, klampiarske
- výkopové, búracie a prípravné práce pre stavbu
- vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb
- vykonanie bytových a občianskych stavieb
- rekonštrukcie, modernizácie stavieb
- inžinierske stavby

2. AUTODOPRAVA:
Autodopravu firmy tvorí rozsiahly vozový park:
- nákladné vozidlá TATRA a LIAZ
- rýpadlá: POCLAIN, UNC 061, UNC 861
- autodomiešavač TATRA
- Desta 1,6T a 3,5T
- multikára M 25
- kompresor PD 200,1
- kompresor Comp-air
- pracovný stroj KOMATSU
V prípade potreby zabezpečíme dovoz, odvoz, nakládku
a vykládku materiálu alebo betónu.

3. BETONÁRKA:
Firma zabezpečuje výrobu a dopravu betónu k odberateľovi.
Druhy betónu:
C 8/10     (B10)
C 12/15   (B15)
C 16/20   (B20)
C 26/30   (B30)
KSC

V stredisku betonárka je možné zakúpenie
materiálu, piesku, štrku, cementu.

4. ASFALTÉRSKE PRÁCE:
K dispozícii sú 2 kotly na varenie asfaltu s traktorom ZETOR
umožňujúce kompletné vykonávanie asfaltérskych prác.

5. VÝROBA REZIVA PODĽA OBJEDNÁVKY

6. RECYKLÁCIA ASFALTU:
- recyklovaný asfalt je možné opätovne použiť na vaše
opravy ciest, chodníkov a parkovísk po predchádzajúcej
dohode ceny za recykláciu a práce, asfalt zostáva pri
danom mieste výtlku resp. výrezu
- ponúkame vám spoluprácu pri efektívnom využívaní
zhodnocovania asfaltu (nie uskladnenie na skládku
odpadov a platenie príslušných poplatkov)


- MsBP Nové Mesto nad Váhom ,rekonštrukcia 4 ks kotolní,stav. časť + technológia
- Slovenské kúpele Pieštany, rekonštrukcia liečebného domu THERMIA
- CHIRANA-PREMA a.s., rekonštrukcia kuchyne + výstavba prístupových komunikácií
- rekonštrukcia filiálky Slovenskej sporiteľne, Stará Turá
- budova hraničnej polície, Moravské Lieskové
- parkovisko na Mýtnej ulici, Stará Turá
- Mestský športový areál, Stará Turá
- rekonštrukcia Dexia banky na námestí Slobody, Nové Mesto nad Váhom
- bytová výstavba - 82 b.j. na Trenčianskej ul., Nové Mesto nad Váhom
- hromadné garáže - 80 boxov Hájovky, Nové Mesto nad Váhom
- hromadné garáže - 39 boxov Rajková, Nové Mesto nad Váhom
- rekonštrukcia chodníkov, Nové Mesto nad Váhom
- bytová výstavba - 39 b.j. Stará Turá
- bytová výstavba - 24 b.j. Moravské Lieskové
- bytová výstavba - 78 b.j. Záhumenice, Nové Mesto nad Váhom
- bytová výstavba - 8 b.j. Lúka
- rekonštrukcia námestia Slobody, Stará Turá
- rekonštrukcia chodníkov, Stará Turá
- bytová výstavba - 16 b.j. + výstavba garáži, Rudník
- skladová hala Technické služby, Stará Turá
- výťah k Poliklinike, Stará Turá
- kruhový objazd, Nové Mesto nad Váhom
- bytová výstavba - 7 b.j. Lúka
- ČOV a kanalizácia v celej obci Lúka
- bytová výstavba - 8 b.j. Považany
- bytová výstavba - 8 b.j. Potvorice
- bytová výstavba - 8 b.j. Hrádok
- kompostáreň Stará Turá
- vodojem Horná Streda
- bytová výstavba - 8 b.j. Horná Streda
- bytová výstavba - 8 b.j. Vaďovce C
- bytová výstavba - 8 b.j. Horná Streda 2
- bytová výstavba - 8 b.j. Vaďovce B
- rekonštrukcia - Farský úrad Vaďovce
- fasáda a zateplenie obecného úradu a domu kultúry Vaďovce
- rekonštrukcia - centrum volného času Vaďovce
- ČOV Kálnica
- bytová výstavba - 8b.j. Kálnica
- ČOV Vaďovce
- fasáda a zateplenie základnej školy Stará Turá
- Výstavba priemyselnej haly Dolné Sŕnie
- bytová výstavba - 7 b.j. Vaďovce A
- bytová výstavba Hrašné A,B,C,D,E,F
- parkovisko A.Trajana Pieštany
- nadstavba MŠ - 7 b.j. Potvorice
- IBV Hôrka nad Váhom - na Zámlynčí - technická infraštruktúra
- prestavba a prístavba Domu smútku v obci Moravské Lieskové
- rekonštrukcia chodníkov Nové Mesto nad Váhom
- parkovacie a odstavné plochy, chodníky a verejné osvetlenie
pre bytové domy Piešťany - Bodoňa - III.etapa
- rekonštrukcia starej a dobudovanie novej dažďovej
kanalizácie obce Hrádok - časť k Výhonu
- oprava vnútorných stavebných konštrukcií - ZŠ Beckov
- chodníky kostol-bytovka I. a II. etapa - Bošáca