Sme držiteľmi certifikátov
EN ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007
VYKONÁVAME:

Stavebné práce všetkého druhu
Výroba a transport betónu
Autodoprava
Asfaltérske práce
Recyklácia asfaltu (ABS - obalovačky a taktiež liateho asfaltu)
Výroba reziva podľa objednávky